Phần thứ nhất của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng : phỏng vấn theo định hướng

​Phỏng vấn theo định hướng (entretien dirigé) là phần đầu của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng (PO DÈLF A1 TP). Dưới đây là một vidéo về bài phỏng vấn theo định hướng của bài thi nói DELF trình độ A1 dành cho mọi đối tượng:


​Nhắc lại : diễn biến của bài thi và các yêu cầu đã được giám thị giải thích cho thí sinh trước phần chuẩn bị. Hơn nữa, giám khảo cũng đã nhắc lại tiến trình làm bài thi nói cho thí sinh khi đón tiếp thí sinh (việc này không xuất hiện trong vidéo trên đây). Để có thêm thông tin về diễn biến và các yêu cầu của bài thi nói DELF A1 TP, các bạn có thể xem ​​vidéo này và tham khảo ​trang sau đây.

Dưới đây là nội dung hội thoại được ghi lại trong vidéo của bài phỏng vấn theo định hướng của bài thi nói DELF A1 TP:

Giám thị: “On va commencer par l’entretien dirigé. Je vais vous poser quelques questions. Et vous répondez. Ca va ?”

Thí sinh: “Ca va.”

Giám thị: “Comment vous vous appelez ?”

Thí sinh: “Je m’appelle Dung. D.U.N.G.”

Giám thị: ”D.U.N.G, très bien. Est-ce que vous pouvez me parler de votre famille ?”

Thí sinh: “Ah oui. Ma famille nous sommes 6 personnes. Mes parents, ma grand-mère, mes parents, ma femme, ma fille et moi.”

Giám thị: “Votre femme, donc vous êtes marié ?”

Thí sinh: “Oui, je suis marié. Ca fait 4 ans.”

Giám thị: “4 ans déjà ?”

Thí sinh: “Oui.”

Giám thị: “Comment s’appelle votre femme ?”

Thí sinh: “Ma femme, elle s’appelle Hang. En vietnamien, Hang ça veut dire le nom d’une fleur.”

Giám thị: “Comme une fleur, oui d’accord. Et que fait votre femme ? Quel est son travail ?”

Thí sinh: “Ah oui, ma femme travaille en tant que secrétaire dans compagnie électrique à Hai Phong.”

Giám thị: “Et vous ? Quel est votre travail ?”

Thí sinh: “Je suis soldat à l’office de la marine à Hai Phong.”

Giám thị: “Soldat, dans l’armée ?”

Thí sinh: “Oui, dans l’armée.”

Giám thị: “Très bien. Et vous avez une fille, c’est ça ?”

Thí sinh: “Ah oui. Elle a 2 ans. Elle s’appelle Hung Dang. C’est le plus cadeau de ma vie.”

Giám thị: “Oh”

Thí sinh: “Je suis très content.”

Giám thị: “Je comprends. Très bien. La première partie est terminée.”

Thông tin cụ thể về phần đầu của bài thi nói DELF A1 TP : phỏng vấn theo định hướng

Bài phỏng vấn theo định hướng (entretien dirigé) của bài thi nói DELF A1 TP kéo dài khoảng một phút. Ở đây, bạn phải trả lời các câu hỏi của giám khảo về gia đình bạn, về sở thích của bạn và về các hoạt động của bạn. Ví dụ : “Comment vous vous appelez ?” (« Bạn tên là gì ? »), “Quelle est votre nationalité ?” (« Bạn mang quốc tịch nào ? »), vv. Giám khảo đặt từng câu hỏi một. Như vậy, khi giám khảo đặt cho bạn một câu hỏi, bạn trả lời và đợi câu hỏi tiếp theo. Thông thường, giám khảo phải nói chậm và rõ ràng. Nếu bạn không hiểu một câu hỏi nào đó, đừng ngại, hãy yêu cầu giám khảo nhắc lại hoặc diễn đạt lại. Ví dụ, bạn có thể nói “Pouvez-vous répéter, s’il vous plaît ? (« Thầy/cô có thể làm ơn nhắc lại được không ạ ? »)” hoặc “Pouvez-vous parler plus lentement, s’il vous plaît ?” (Thầy/cô có thể làm ơn nói chậm hơn được không ạ ? »). Việc này là được phép đối với trình độ A1 và không ảnh hưởng đến điểm số của bạn.

Bài phỏng vấn theo định hướng của bài thi nói DELF A1 TP được chấm 5 điểm. Tiêu chí đánh giá của phần này là :

“Peut se présenter et parler de soi en répondant à des questions simples, lentement et clairement formulées.” : « Có thể tự giới thiệu và nói về mình bằng cách trả lời các câu hỏi đơn giản, được diễn đạt chậm và rõ ràng. ».

Ở đây, bạn sẽ được 5 điểm nếu bạn có khả năng trả lời các câu hỏi của giám khảo về bản thân bạn, về gia đình bạn, về các sở thích hoặc các họat động của bạn, dù cho bạn không hiểu một vài câu hỏi của giám khảo ngay lập tức và giám khảo phải nhắc lại. Đừng lo lắng nếu bạn không thể trả lời được một, hai câu hỏi, có thể là một số câu hỏi được đặt ra thuộc một trình độ cao hơn trình độ A1. Trong trường hợp này, các giám khảo sẽ không xét đến việc đó khi chấm điểm. Trong mọi trường hợp, thí sinh thi DELF A1 TP được hưởng cách đánh giá rất tích cực và khoan dung nhằm động viên những kiến thức, kĩ năng về tiếng Pháp đầu tiên bạn đã học được chứ không phải để trừ điểm bạn.

Cần lưu ý là thông thường, nếu có thể, giám khảo sẽ cố gắng hỏi tiếp dựa trên các câu trả lời của bạn. Ví dụ, trong vidéo phỏng vấn theo định hướng trên đây, giám khảo đặt câu hỏi “Est-ce que vous pouvez me parler de votre famille ?” ("Bạn có thể cho tôi biết về gia đình bạn không?"). Trong câu trả lời, thí sinh kể ra các thành viên khác nhau trong gia đình mình trong đó có vợ anh ta. Vì vậy, sau đó, giám khảo đặt câu hỏi “Votre femme, donc vous êtes marié ?” ("Vợ bạn, vậy là bạn đã kết hôn rồi?").

Để có ý tưởng về các câu hỏi có thể được đặt ra cho bạn trong bài phỏng vấn theo định hướng DELF A1 TP, hãy đọc lại phần nội dung hội thoại được ghi lại và xem lại nhiều lần vidéo trên và hãy xem ​các vidéo khác của bài thi nói DELF A1 TP.

Việc chấm điểm phần đầu của bài thi nói DELF A1 TP : phỏng vấn theo định hướng

45 giây đầu của vidéo dưới đây giới thiệu cuộc thảo luận giữa các giám khảo về phần trình bày của thí sinh, trong vidéo đã xuất hiện ở đầu trang, cho phần thứ nhất của bài thi nói DELF A1 TP, phỏng vấn theo định hướng:


Production orale DELF A1 Tous Publics Nguyen... par delfdalf


Ở đây, việc thảo luận diễn ra nhanh chóng vì thí sinh đã dễ dàng trả lời tất cả các câu hỏi. Như vậy, anh ta giành được 5 điểm trên 5 của tiêu chí “Peut se présenter et parler de soi en répondant à des questions simples, lentement et clairement formulées.” : « Có thể tự giới thiệu và nói về bản thân mình bằng cách trả lời các câu hỏi đơn giản được diễn đạt chậm và rõ ràng » mà không gặp khó khăn gì.

Cần lưu ý rằng hai giám khảo đều có chứng chỉ có hiệu lực để làm giám khảo chấm thi viết-nói của các kỳ thi DELF_DALF, điểm được cho phụ thuộc vào sự đánh giá của họ và không được cân đối bởi CIEP (Trung tâm nghiên cứu sư phạm quốc tế). Có thể CIEP có quan điểm khác về cách chấm điểm. Vào ngày thi, việc thảo luận giữa các giám khảo đã diễn ra ngay phần thi của thí sinh. Như vậy, việc chấm điểm dựa trên những ghi chép của giám khảo quan sát và trên trí nhớ tức thời của các giám khảo. Những người này đã không được xem lại vidéo để cho điểm.

Phần 2 của bài thi nói DELF A1 TP : trao đổi thông tin

Các bạn sẽ thấy tất cả các thông tin liên quan đến phần này bằng cách tham khảo đường dẫn sau.


​​​