Bằng DALF C1

Giới thiệu về bằng DALF C1

Diplôme DALF C1
Ở trình độ C1, người học có khả năng sử dụng ngôn ngữ một cách độc lập. Người học có khả năng giao tiếp dễ dàng và ngay lập tức. Người học có một trường từ vựng lớn và có thể lựa chọn những mẫu câu phù hợp để trình bày suy nghĩ của mình. Người có bằng DALF C1 có thể trình bày một bài phát biểu rõ ràng, có liên kết và không lưỡng lự, điều đó cho thấy người học nắm rất rõ các cấu trúc câu.

Các trường đại học lớn của Pháp có thể sẽ yêu cầu bằng DALF C1. Ngoài ra, bằng DALF C1 cũng là một ưu thế trong các hồ sơ nộp vào Campus France, trong các hồ sơ xin học bổng, xin nhập cư vào Canada và đối với một số công việc.​

Các bài thi lấy bằng DALF C1 được xây dựng dựa theo trình độ C1 được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).


Cấu trúc bài thi DALF C1

​​Nội dung các phần thi DALF C1
​​Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu
Trả lời các câu hỏi nghe hiểu sau khi nghe ba đoạn băng ghi âm:
- một bài nghe dài (phỏng vấn, bài giảng, hội thảo…) có độ dài khoảng 8 phút (hai lần nghe)
- nhiều bài nghe ngắn được phát trên radio ( điểm tin, điều tra, tin vắn…) (một lần nghe duy nhất)

Độ dài tối đa của các bài nghe: 10 phútkhoảng 40 phút​​​/ 25
Đọc hiểu
​Trả lời các câu hỏi nghe hiểu sau khi đọc một tài liệu có nhiều thông tin (văn học hoặc báo chí), từ 1500 đến 2000 từ.

​​50 phút

​​/ 25
Viết
Bài thi gồm 2 phần:
- viết một bài tổng hợp sau khi đọc nhiều tài liệu có tổng độ dài khoảng 1000 từ
- viết một bài nghị luận từ nội dung của các tài liệu trên


2 tiếng 30 phút


​​/ 25
Thi nói
Trình bày và bảo vệ quan điểm sau khi đọc nhiều văn bản, sau đó thảo luận với giám khảo.​
30 minutes 
préparation : 1 heure

​​/ 25
Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói) : 4 tiếng
Kết quả tính theo thang điểm 100
Ngưỡng điểm đạt văn bằng DALF C1: 50/100
​Không có phần thi nào dưới 5

​​Để có thêm thông tin về kỳ thi DALF C1

Để có sự chuẩn bị kĩ cho kì thi DALF C1, các bạn có thể tham khảo và tải các đề thi mẫu của DALF C1.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DALF C1.

Để chuẩn bị thật tốt cho môn thi nói Dalf C1, tôi giới thiệu với các bạn cuốn sách của tôi “Réussir la production orale du DALF C1”.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DALF C1.

​​