Bằng DALF

Các kì thi và bằng DALF C1 và C2

Logo DELF-DALF
Bằng DALF (Bằng tiếng Pháp nâng cao) Tous Publics là văn bằng chính thức được Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp. Bằng DALF đánh giá và chứng nhận khả năng tiếng Pháp của học viên. Các loại bằng DALF sẽ giúp bạn đánh giá khả năng tiếng Pháp của mình tùy theo mục đích cá nhân, học tập hay làm việc.

Lưu ý, bằng DALF dành cho người lớn, trong khi DELF Prim, DELF JuniorDELF scolaire dành các em bé và các em học sinh. Ngoài ra, còn có một bằng DELF phục vụ mục đích nghề nghiệp: DELF Pro, trong đó các chủ đề thuộc về lĩnh vực doanh nghiệp.Bằng DALF bao gồm 2 trình độ: C1 và C2. Đây là hai cấp độ cao nhất của các loại bằng DELF- DALF. Bằng DALF bao gồm 2cấp độ độc lập và phù hợp với các cấp độ chung theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).

Những người có bằng DALF sẽ được miễn các bài thi kiểm tra trình độ ngôn ngữ trong quá trình đăng kí vào đại học.

DALF bao gồm 2 cấp độ độc lập

Để tìm hiểu thêm về DALF và đặc biệt để có các mẫu đề thi thử tùy theo trình độ bạn mong muốn, vui lòng tham khảo các đường dẫn dưới đây:
DALF C1

DALF C2

​​​