​​Yann PERROT, người sáng lập trang web delfdalf.fr

Yann PERROT
Yann PERROT từng là thành viên của ê-kíp khôi phục các kì thi DELF và DALF tại Afghanistan năm 2009. Vào thời điểm đó, ông là tổng thư kí của các kì thi DELF và DALF. Ông đã giúp đỡ người chịu trách nhiệm quản lý thi cử toàn quốc, chủ tịch hội đồng thi và giám đốc trung tâm trong tất cả các thủ tục hành chính và cũng như trong quá trình diễn ra kì thi để đảm bảo kì thi DELF - DALF được diễn ra thuận lợi.

Đến Việt Nam với tư cách Cán bộ chuyên trách hợp tác ngôn ngữ và giáo dục, Yann Perrot đã tiếp tục làm việc về mảng DELF - DALF. Để có thể phát triển chất lượng của hệ thống, bộ phận khảo thí đã được lập ra vào đầu năm 2012. Yann Perrot là giám đốc của bộ phận này. Ông cũng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch hội đồng thi, người chịu trách nhiệm quản lý thi cử toàn quốc và giám đốc trung tâm.Dưới sự dẫn dắt của ông, các kỳ thi DELF-DALF đã phát triển mạnh tại Việt Nam. Trong vòng 4 năm, số lượng thí sinh đã tăng lên 37% từ 3 800 đến 5 200 thí sinh. Sau đó, ông Yann Perrot chịu trách nhiệm phát triển tiếng Pháp tại Việt Nam và đồng thời là điều phối viên sư phạm tại Viện Pháp ở Đà Nẵng và Huế.

Ông Yann Perrot cũng đã đề xuất các nguyên tắc chỉ đạo quan trọng trong các tài liệu của CECR và các tình hình dạy/học. Ông cũng phụ trách nhiều khoá đào tạo giáo khảo chấm thi DELF-DALF. Bên cạnh đó, ông đã xây dựng các công cụ sự phạm để hỗ trợ giáo viên và học viên trong quá trình chuẩn bị cho kì thi DELF-DALF.

Với một bề dày kinh nghiệm trong các kỳ thi DELF-DALF, ngày 6 tháng 3 năm 2013, ông Yann Perrot đã xây dựng trang tin điện tử delfdalf.fr. Mục tiêu của trang tin này là cung cấp các thông tin hữu ích và cụ thể cho tất cả các đối tượng có liên quan tới kì thi DELF - DALF. Cũng với mục đích như vậy, ông đã tạo ra kênh Dailymotion DELF-DALF để đăng các đoạn ghi hình hữu ích và thuận tiện chuẩn bị cho kỳ thi DELF-DALF. Hơn nữa, để tất cả mọi người có thể trao đổi và chia sẻ, ông cũng đã tạo các trang khác trên các mạng xã hội:


Bạn có thể liên lạc với Yann Perrot trên các mạng xã hội sau:


Tham khảo :
  • Bài báo về Yann PERROT về tình hình tiếng Pháp tại Việt Nam.
  • Một video về Yann PERROT được phát vào lúc 20h trên một kênh truyền hình Việt Nam trong khuôn khổ một bài phóng sự về việc triển khai quá trình nắm bắt các kỹ năng một cách có hệ thống tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Yann PERROT JT TV Vietnam par yannperrot

​​​​