​​Yann PERROT, người sáng lập trang web delfdalf.fr

Yann PERROT
Yann PERROT từng là thành viên của ê-kíp khôi phục các kì thi DELF và DALF tại Afghanistan năm 2009. Vào thời điểm đó, ông là tổng thư kí của các kì thi DELF và DALF. Ông đã giúp đỡ người chịu trách nhiệm quản lý thi cử toàn quốc, chủ tịch hội đồng thi và giám đốc trung tâm trong tất cả các thủ tục hành chính và cũng như trong quá trình diễn ra kì thi để đảm bảo kì thi DELF - DALF được diễn ra thuận lợi.

Đến Việt Nam với tư cách Cán bộ chuyên trách hợp tác ngôn ngữ và giáo dục, Yann Perrot đã tiếp tục làm việc về mảng DELF - DALF. Để có thể phát triển chất lượng của hệ thống, bộ phận khảo thí đã được lập ra vào đầu năm 2012. Yann Perrot là giám đốc của bộ phận này. Ông cũng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch hội đồng thi, người chịu trách nhiệm quản lý thi cử toàn quốc và giám đốc trung tâm.


Yann Perrot cũng đã phát triển rất nhiều các khoá đào tạo dành cho giáo khảo chấm thi DELF-DALF. Ông cũng đã xây dựng các phương tiện giáo dục để giúp đỡ giáo viên và học viên trong quá trình chuẩn bị cho kì thi DELF-DALF.

Ngày 6 tháng 3 năm 2013, Yann Perrot đã tạo ra trang delfdalf.fr. Mục tiêu của trang web này là cung cấp các thông tin hữu ích và cụ thể cho tất cả các đối tượng có liên quan tới kì thi DELF - DALF. Hơn nữa, để tất cả mọi người có thể trao đổi và chia sẻ, ông cũng đã tạo các trang trên mạng xã hội:


Hãy đặt tất cả các câu hỏi mà bạn muốn, hoặc hãy cho mọi người biết về kinh nghiệm của bạn trong cộng đồng DELF DALF Google+.

Bạn có thể liên lạc với Yann Perrot trên các mạng xã hội sau:


Mở rộng:
  • Bài báo về Yann PERROT về tình hình tiếng Pháp tại Việt Nam.
  • Một video về Yann PERROT trên một kênh truyền hình Việt Nam trong khuôn khổ một bài phóng sự về quá trình xây dựng hệ thống phát triển khả năng cho sinh viên tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.