Bằng DELF Tous Publics

Các kì thi và bằng Delf A1, A2, B1 và B2 dành cho mọi đối tượng

Logo DELF-DALF
​Bằng DELF (Bằng tiếng Pháp cơ bản) Tous Publics là văn bằng chính thức được Bộ giáo dục quốc gia Pháp cấp. Bằng DELF đánh giá và chứng nhận khả năng tiếng Pháp của học viên. Các loại bằng DELF sẽ giúp bạn đánh giá khả năng tiếng Pháp của mình tùy theo mục đích cá nhân, học tập hay làm việc.

Lưu ý, bằng DELF Tous Publics dành cho người lớn, trong khi DELF Prim, DELF JuniorDELF scolaire dành các em bé và các em học sinh. Ngoài ra, còn có một bằng DELF phục vụ mục đích nghề nghiệp: DELF Pro, trong đó các chủ đề thuộc về lĩnh vực doanh nghiệp.


​​
​Bằng DELF Tous Publics bao gồm 4 trình độ: A1, A2, B1, B2. Trình độ A1 là dễ nhất và trình độ B2 là cao nhất đối với DELF. Cao hơn nữa là bằng DALF (Bằng tiếng Pháp nâng cao) với hai trình độ: C1 và C2. Bằng DELF bao gồm 4 cấp độ độc lập và phù hợp với các cấp độ chung theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).

DELF Tous Publics bao gồm 4 cấp độ độc lập

Để tìm hiểu thêm về DELF Tous Publics và đặc biệt để có các mẫu đề thi thử tùy theo trình độ bạn mong muốn, vui lòng tham khảo các đường dẫn dưới đây:

​DELF A1 Tous Publics

DELF A2 Tous Publics

DELF B1 Tous Publics

DELF B2 Tous Publics

​​​