Bằng DELF B2 Junior

Giới thiệu về bằng DELF B2 Junior

DELF B2 Junior

Người đạt trình độ B2 đã đạt tới một mức độ độc lập nhất định, có khả năng tranh luận để phát triển các ý nghĩ của mình và bảo vệ các quan điểm cá nhân. Đạt tới trình độ B2, người học chứng minh mình có khả năng giao tiếp lưu loát trong đời sống và có thể tự sửa chữa các lỗi sai của mình.

Lưu ý, bằng B2 là bất buộc với các chương trình học từ bậc đại học trở lên.


Các bài thi lấy bằng DELF B2 được xây dựng dựa theo trình độ B2 được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).Cấu trúc bài thi DELF B2 Junior

​​Nội dung các phần thi DELF B2 Junior
Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về nhiều đoạn ghi âm (tối đa hai lần nghe).

Thời gian thi tối đa của tất cả: 15 phút

​​Khoảng 30 phút


​​/ 25
Đọc hiểu    
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về nhiều văn bản.

​​1 tiếng

​​/ 25
​​Viết
​Viết một văn bản nghị luận ( xoay quanh một cuộc tranh luận, một bức thư hành chính, một bài báo nhận xét)

​​1 tiếng

​​/ 25
​Thi nói
​Trình bày và bảo vệ quan điểm cá nhân dựa trên một tài liệu cho sẵn
Khoảng 20 phút
​30 chuẩn bị

​​/ 25
​Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói) : 2 tiếng 30 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DELF B2 Junior: 50/100
Không có phần thi nào dưới 5

​​Để có thêm thông tin về kỳ thi DELF B2 Junior

Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DELF B2 Junior, các bạn có thể tham khảo và tải các đề thi mẫu của DELF B2 Junior.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF B2.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF B2 Junior.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF B2 Junior.

​​