Bằng DELF scolaire

Các kì thi và bằng DELF A1, A2, B1 và B2 scolaire

DELF scolaire
Mọi người thường hỏi: đâu là sự khác nhau giữa DELF Junior và DELF scolaire? Thực chất, về căn bản không có khác biệt gì. Cụ thể, các chủ đề trong bài thi của DELF Junior và DELF scolaire là giống nhau. Vậy tại sao phải phân biệt thành hai tên gọi khác nhau? Sự khác nhau ở đây chỉ đơn thuần là vấn đề hành chính. Cụ thể, nếu giữa các nhà chức trách giáo dục địa phương và đại sứ quán Pháp có kí kết thỏa thuận hợp tác thì học sinh sẽ thi DELF scolaire. Nếu không, học sinh sẽ thi DELF Junior. Cả hai khái niệm Scolaire và Junior đều sẽ không được in trên tấm bằng của các em.


​​DELF scolaire bao gồm 4 cấp độ độc lập

Để tìm hiểu thêm về DELF Scolaire và đặc biệt để có các mẫu đề thi thử tùy theo trình độ bạn mong muốn, vui lòng tham khảo các đường dẫn dưới đây:
DELF A1 scolaire

DELF A2 scolaire

DELF B1 scolaire

DELF B2 scolaire

​​​