Bằng DELF B1 Junior

​​Giới thiệu về bằng DELF B1 Junior

Đạt được trình độ này, người học trở nên độc lập trong việc sử dụng ngôn ngữ. Người học có khả năng hiểu và tham gia trò chuyện, bày tỏ ý kiến và quan điểm các nhân. Người học cũng sẽ có khả năng tự xoay sở trong các tình huống bất ngờ trong cuộc sống hàng ngày.

Các vấn đề nêu lên trong bài thi DELF B1 Junior phù hợp với các bạn trẻ. Nhằm chứng nhận các nỗ lực học tiếng Pháp của người học, bằng DELF B1 Junior là bước quan trọng để thúc đẩy các bạn thiếu niên học tiếng Pháp.

Các bài thi lấy bằng DELF B1 Junior được xây dựng dựa theo trình độ B1 được quy định theo CECR  (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).


​​Cấu trúc bài thi DELF B1 Junior

​​Nội dung các phần thi DELF B1 Junior
​​Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về khác nhau đoạn ghi âm (ba lần nghe)

Thời gian thi tối đa: 6 phút


​​Khoảng 25 phút


​​/25
Đọc hiểu    
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về khác nhau văn bản:
- tìm các thông tin theo yêu cầu
- phân tích nội dung một văn bản chính luận


​​45 phút


​​/25
Viết
​Bày tỏ suy nghĩ cá nhân về một chủ đề tổng quát ( dưới dạng tiểu luận, thư, báo…)

45 phút

​/25
​​Thi nói
Bài thi gồm 3 phần:
- tự giới thiệu bản thân (2 tới 3 phút)
- bài tập tình huống với giám khảo (3 tới 4 phút)
- bày tỏ suy nghĩ cá nhân xoay quanh một văn bản cho trước (5 tới 7 phút)

​​tối đa 15 phút
​chuẩn bị 10 phút (dành riêng cho phần thi  số 3)


​​/25
Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói) : 1 tiếng 55 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DELF B1 Junior: 50/100
​Không có phần thi nào dưới 5

Để có thêm thông tin về kỳ thi DELF B1 Junior

​​Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DELF B1 Junior, các bạn có thể tham khảo và tải các đề thi mẫu của DELF B1 Junior.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF B1.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF B1 Junior.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF B1 Junior.

​​