Bằng DELF A2 Tous Publics

​​Giới thiệu về bằng DELF A2 Tous Publics

Diplôme DELF A2 Tous Publics
Bằng DELF A2, cũng như bằng DELF A1, đánh giá trình độ tiếng Pháp của những người mới bắt đầu học. Thí sinh phải có khả năng thực hiện những hoạt động giao tiếp đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Thí sinh phải sử dụng được các cấu trúc câu trang trọng hoặc các câu trao đổi thông tin trong đời sống hàng ngày. Kì thi này sẽ được chấm điểm một cách rất tích cực: kì thi không nhằm mục đích kiểm tra mà chỉ nhằm khích lệ các thí sinh theo học tiếng Pháp.

​Các bài thi lấy bằng A2 được xây dựng dựa theo trình độ A2 được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).


​​Cấu trúc bài thi DELF A2 Tous Publics

Nội dung các phần thi DELF A2 Tous Publics
Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về khác nhau đoạn ghi âm ngắn, có liên quan tới các tình huống trong đời sống hàng ngày (hai lần nghe)

Thời lượng tối đa của các bài nghe: 5 phút


​​khoảng 25 phút


​​/ 25
Đọc hiểu
​Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về khác nhau văn bản có liên quan tới các tình huống trong đời sống hàng ngày.

​​30 phút

​​/ 25
Viết
Hai bài viết ngắn (thư gửi bạn hoặc tin nhắn)
- miêu tả một sự kiện hoặc những kinh nghiệm cá nhân
- viết thư mời, thư cám ơn, yêu cầu, thông báo, chúc mừng...


45 phút


​​/ 25
Thi nói
Bài thi gồm ba phần
- giới thiệu bản thân (khoảng 1 phút 30 giây)
- (khoảng 2 phút)
- bài tập phản xạ giao tiếp (khoảng từ 3 đến 4 phút)

6 tới 8 phút
​chuẩn bị 10 phút


​​/ 25
​Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói) : 1 tiếng 45 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DELF A2 Tous Publics: 50/100
​Không có phần thi nào dưới 5

Để có thêm thông tin về kỳ thi DELF A2 Tous Publics

Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DELF A2 Tous Publics, các bạn có thể tham khảo và tải các đề thi mẫu của DELF A2 Tous Publics.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF A2.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF A2 Tous Publics.

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DELF A2 Tout Public.

​​