Cấp độ A1 theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR

Niveau A1 du CECR
Theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ - CECR, cấp độ A1 (chỉ mang tính chất giới thiệu hoặc khám phá) là cấp độ khả năng tiếng cơ bản nhất mặc dù hiện nay đã xuất hiện cấp độ thấp hơn: A1.1. Đạt cấp độ A1 người học có thể giao tiếp đơn giản. Người học có thể trả lời các câu hỏi đơn giản về bản thân, nơi mình sống, người quen, các vật mà mình sở hữu; và có thể đặt các câu hỏi tương tự. Người học đạt cấp độ A1 có thể giao tiếp bằng các câu đơn giản thuộc các lĩnh vực quen thuộc và liên quan tới mình; đồng thời cũng có thể trả lời các câu hỏi này bằng các mẫu câu khác nhau, không rập khuôn và được chuẩn bị sẵn.

Quy định năng lực trình độ A1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu

Theo Khung tham chiếu chung Châu Âu, người có trình độ A1 phải có khả năng làm chủ các kỹ năng ngôn ngữ sau đây:

  • ​có thể hiểu và sử dụng các cách diễn đạt quen thuộc hàng ngày cũng như các mẫu câu đơn giản nhằm đáp ứng các mục đích giao tiếp cụ thể.
  • Có thể tự giới thiệu bản thân hoặc giới thiệu một ai đó và biết đặt các câu hỏi liên quan-ví dụ về nơi ở, các mối quan hệ, những vấn đề liên quan đến bản thân... và cũng có thể trả lời các câu hỏi tương tự.
  • Có thể giao tiếp một cách đơn giản nếu người đối thoại nói chậm và rõ ràng, có thái độ hợp tác trong quá trình hội thoại.

Bảng tự đánh giá trình độ A1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu

​​​CECR mô tả người có trình độ A1 là người có khả năng thực hiện các nhiệm vụ ngôn ngữ sau :
Hiểu
Hiểu
​​Tôi có thể hiểu các từ quen thuộc và các cách diễn đạt thông thường về chính bản thân mình, về gia đình và những vấn đề cụ thể, ngay lập tức nếu người đối thoại nói chậm và rõ ràng.
​​Hiểu
​​Đọc
​​Tôi có thể hiểu các danh từ quen thuộc, các từ cũng như các câu rất đơn giản, ví dụ các thông báo, các quảng cáo hoặc các danh mục.
​​Nói
​Tham gia hội thoại
​​Tôi có thể hiểu một cách đơn giản, với điều kiện là người đối thoại sẵn sàng nhắc lại hoặc nói chậm hơn các câu và giúp tôi nói những gì tôi đang cố diễn đạt. Tôi có thể đặt những câu hỏi đơn giản về các chủ đề quen thuộc hoặc về những gì tôi cần ngay lúc đó cũng như là trả lời các câu hỏi như vậy.
​Nói
​Diễn đạt nói liên tục
​Tôi có thể sử dụng các các diễn đạt và các câu đơn giản để miêu tả nơi ở và những người mà tôi quen biết.
​​Viết
​​Viết
​​Tôi có thể viết một bưu thiếp đơn giản, ví dụ bưu thiếp về kỳ nghỉ hè. Tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân trong một phiếu câu hỏi như ghi họ và tên, quốc tịch và địa chỉ trên phiếu khách sạn.

Các tiêu chí đánh giá kỹ năng nói trình độ A1 theo CECR

Kiến thức rộng
​​Nắm được một hệ thống các từ và các cách diễn đạt cơ bản, đơn giản, liên quan đến các tình huống riêng, cụ thể.
Chính xác
​​Làm chủ tương đối các cấu trúc cú pháp và các vấn đề ngữ pháp đơn giản nằm trong danh mục đã ghi nhớ.
​​Trôi chảy
​​Có khả năng tự xoay sở với các câu rất ngắn, riêng biệt, thường lập lại một cách máy móc và nhiều lần nghỉ để tìm từ, để phát âm những từ chưa quen và để sửa lại lời thoại.
Tương tác
​​Có thể trả lời các câu hỏi đơn giản và đặt các câu hỏi đơn giản về thông tin cá nhân. Có thể phản ứng một cách đơn giản nhưng phần giao tiếp vẫn chủ yếu là những lời thoại được lặp lại chậm hơn và phải chỉnh sửa lỗi.
​​Liên kết
​​Có thể nối các từ và các nhóm từ bằng các từ nối rất cơ bản như « và » hoặc « vì vậy ».

Cấp độ A1 của CECR là cơ sở để xây dựng các bài thi của kì thi tiếng Pháp DELF A1 Tous Publics, DELF Prim A1, DELF A1 Junior, DELF A1 scolaireDELF Pro A1.