Cấp độ C1 theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR

Niveau C1 du CECR
Cấp độ C1 được biết đến là một cấp độ độc lập. Cấp độ này có vẻ được hình thành bởi một vốn từ vựng lớn, cho phép giao tiếp dễ dàng và tự nhiên, giống như trong các trường hợp sau đây: Có thể bày tỏ dễ dàng và tự nhiên mà hầu như không cần cố gắng, có một vốn từ vựng lớn, các thiếu hụt về từ vựng có thể được thay thế dễ dàng bởi một cụm từ tương đương.

Các khả năng giao tiếp xuất hiện tại cấp độ trước sẽ có mặt trong cấp độ C1 nhưng được cải thiện hơn và dễ dàng hơn, ví dụ như: có thể chọn lựa một phương thức biểu đạt phù hợp để đưa ra các nhận xét nhằm thu hút sự chú ý của người nghe hoặc nhằm có thêm thời gian để suy nghĩ, giao tiếp rõ ràng, có liên kết và không ngấp ngứ, điều này sẽ cho thấy khả năng làm chủ các cấu trúc, các từ nối và từ liên kết.​

​​Quy định năng lực trình độ C1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu

Theo Khung tham chiếu chung Châu Âu, người có trình độ C1 phải có khả năng làm chủ các kỹ năng ngôn ngữ sau đây:

  • Có thể hiểu các văn bản dài và khó, cũng như nắm được các ẩn ý.
  • Có thể diễn đạt trôi chảy và tự nhiên mà không cần mất thời gian tìm từ.
  • Có thể sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả và linh hoạt trong các mối quan hệ xã hội, nghề nghiệp, hoặc trong môi trường học tập.
  • Có thể nói về những chủ đề phức tạp một cách rõ ràng, có cấu trúc chăt chẽ, cho thấy khả năng làm chủ các công cụ tổ chức, liên kết và gắn kết ý.

​​Bảng tự đánh giá trình độ C1 theo Khung tham chiếu chung Châu Âu

​​CECR mô tả người có trình độ C1 là người có khả năng thực hiện các nhiệm vụ ngôn ngữ sau :
​Hiểu
​​Nghe
​Tôi có thể hiểu được một diễn văn dài ngay cả khi nó không có cấu trúc rõ ràng và các liên kết ý không rõ ràng.
​Tôi có thể hiểu được các chương trình truyền hình và phim mà không cần nỗ lực quá nhiều.

​Hiểu


​​Đọc
​​Tôi có thể hiểu được các văn bản thông tin và văn học dài và phức tạp, và phân biệt đước các phong cách khác nhau.
​Tôi có thể hiểu được các bài báo chuyên ngành và những bản hướng dẫn kỹ thuật dài, ngay cả khi chúng không thuộc lĩnh vực của tôi.

​Nói


​​Tham gia hội thoại
​Tôi có thể diễn đạt trôi chảy và tự nhiên mà không cần tìm kiếm từ.
Tôi có thể sử dụng ngôn ngữ một cách linh hoạt và hiệu quả trong các mối quan hệ xã hội và nghề nghiệp.
​Tôi có thể diễn đạt ý tưởng và ý kiến của tôi một cách chính xác và liên kết ý của tôi với ý của những người nói chuyện với tôi.
​​Nói
​​Diễn đạt nói liên tục
​​Tôi có thể nói rõ ràng và chi tiết về những chủ đề phức tạp, lồng ghép những chủ đề có liên quan, đồng thời phát triển một số điểm và kết thúc bài nói của mình một cách hợp lý.

​​Viết

​​Viết
​Tôi có thể viết một đoạn văn rõ ràng, có cấu trúc chặt chẽ và phát triển quan điểm của tôi.
Tôi có thể viết về những chủ đề phức tạp trong một lá thư, một bài luận hoặc một báo cáo, nhấn mạnh những điểm tôi cho là quan trọng.
​Tôi có thể viết theo một phong cách phù hợp với người đọc.

​​Các tiêu chí đánh giá kỹ năng nói trình độ C1 theo CECR

Kiến thức rộng
​​Có thể làm chủ các cách diễn đạt khác nhau cho phép diễn đạt rõ ràng và theo phong cách thích hợp một loạt các chủ đề thuộc lĩnh vực chung, giáo dục hay giải trí mà không cần làm giảm đi những gì mình muốn nói.
​​Chính xác
​​Luôn duy trì một mức độ chính xác ngữ pháp cao ; lỗi ít, khó phát hiện và thường tự sửa được khi có lỗi.
​​Trôi chảy
​​Có thể diễn đạt trôi chảy và tự nhiên gần như không cần cố gắng. Chỉ chủ đề có khái niệm khó mới có thể cản trở việc diễn đạt tự nhiên và trôi chảy.
​​Tương tác
​​Có thể chọn cách diễn đạt thích hợp và sử dụng các chức năng giao tiếp thông thường trước khi thể hiện ý kiến của mình, để làm cho người khác nói hoặc tiếp tục nói trong khi mình suy nghĩ.
​​Liên kết
​​Có thể viết một bài rõ ràng,liền mạch, có cấu trúc tốt, cho thấy khả năng kiểm soát việc sử dụng các phương tiện ngôn ngữ để cấu trúc và liên kết ý.