​​Thi nói DELF DALF

Thi nói các kì thi DELF-DALF

Production orale DELF DALF

Trong các kì thi DELF-DALF, các bạn sẽ có một bài thi nói. Với các kì thi DELF A1, A2, B1 và B2 và cả thi DALF C1, thi nói là một trong bốn phần thi (ba phần thi khác là: thi nghe, thi đọc hiểu và thi viết). Bài thi nói chiếm một phần tư của tổng điểm (25/100). Ở thi DALF C2, thi nói sẽ kèm theo thi nghe trong cùng một bài thi: nghe và nói sẽ chiếm một nửa tổng điểm (50/100). Phần thi khác của DALF C2 là đọc hiểu và viết. Dù cho các bạn có thi trình độ nào, để thành công cho kì thi DELF hoặc DALF, việc chuẩn bị tốt cho phần thi nói là rất quan trọng. Thật vậy, với một sự chuẩn bị tốt, các bạn có thể đạt được điểm cao cho bài thi nói DELF hoặc DALF. Các bạn sẽ thấy dưới đây các link về những bài viết bao gồm video đi kèm những thông tin và lời khuyên hữu ích cho bài thi nói DELF và thi nói DALF.Đối với DELF A1 và DELF A2, những link dưới đây dẫn tới các bài DELF A1 và A2 Tous Publics nhưng các thông tin và lời khuyên đưa ra cũng có giá trị với DELF A1 và A2 scolaire và Junior. Với DELF B1, link dưới đây dẫn tới một bài và một video của DELF B1 scolaire và Junior nhưng cũng tương đương cho DELF B1 Tous Publics. Thật vậy, với thi nói DELF A1, A2, B1 và B2 Tous Publics hay scolaire và Junior, cách thức, chỉ dẫn và thang điểm đánh giá là như nhau. Chỉ có khác nhau ở chỗ: DELF Tous Publics là dành cho người trưởng thành, DELF scolaire và Junior là dành cho thanh thiếu niên. Để tìm hiểu thêm, mời các bạn tham khảo các đề thi mẫu DELF-DALF.

Thi nói DELF A1

Hiện tại, trình độ A1 là trình độ mà chúng tôi có nhiều bài và video nhất:

1) Giới thiệu và tiến trình thi DELF A1: bài đầu tiên về thi nói DELF A1 giới thiệu tiến trình thi và ba bài thi khác của kì thi. Đoạn ‘‘Đón tiếp và chuẩn bị thi nói DELF A1 Tous Publics’’ chỉ cho các bạn thấy các bạn sẽ được đón tiếp như thế nào trong ngày thi và việc chuẩn bị cho phần thi nói sẽ diễn ra như thế nào trước khi vào phòng thi nói gặp hội đồng (là các giám khảo). Việc đọc đoạn này cũng sẽ có ích cho các trình độ khác (mà chúng tôi đã không thêm các thông tin này cho các trình độ đó).

2) Phần thi đầu tiên thi nói DELF A1: bài này đưa ra những thông tin quý giá cho phần phỏng vấn theo định hướng là phần đầu tiên của thi nói DELF A1.

3) Phần thi thứ 2 thi nói DELF A1: bài này chỉ ra làm thế nào để thành công cho việc trao đổi thông tin là phần thứ 2 của thi nói DELF A1.

4) Phần thi thứ 3 thi nói DELF A1: bài này giới thiệu kĩ càng cho phần hội thoại giả định hoặc đóng vai là phần thứ 3 của thi nói DELF A1.

 5) Tổng thể ba phần thi nói DELF A1: bài này giải thích việc đánh giá về từ vựng, ngữ pháp và phát âm của thi nói DELF A1 cho toàn bộ cả 3 phần thi.

​​Thi nói DELF A2

Link dưới đây là một bài viết giới thiệu và giải thích cho các bạn tiến trình thi nói DELF A2. Bài viết nêu chi tiết ba phần thi nói DELF A2: phỏng vấn theo định hướng, tự trình bày và phản xạ giao tiếp. Hơn nữa, bài viết giải thích cặn kẽ bảng đánh giá về từ vựng, ngữ pháp và phát âm với phần thi nói DELF A2. Ngoài ra, bài viết còn chứa một video đưa ra ví dụ vô cùng bổ ích về phần thi nói DELF A2 Tous Publics:

- thi nói DELF A2

Thi nói DELF B1

Link dưới đây là một bài viết giới thiệu và giải thích cho các bạn tiến trình thi nói DELF B1. Các bạn sẽ tìm thấy những thông tin quý giá cho ba phần thi nói DELF B1: phỏng vấn theo định hướng, phản xạ giao tiếp và trình bày đưa ra quan điểm. Ngoài ra, bài viết còn giải thích chi tiết cho các bạn phần đánh giá về từ vựng, ngữ pháp và phát âm cho toàn bộ ba phần thi của thi nói DELF B1. Hơn nữa, bài viết có chứa một video đưa ra ví dụ vô cùng bổ ích về phần thi nói DELF B1 scolaire và Junior:

 - ​thi nói DELF B1

Thi nói DELF B2

Link dưới đây là một bài viết giới thiệu và giải thích cho các bạn tiến trình thi nói DELF B2. Các bạn sẽ tìm thấy những thông tin quý giá cho hai phần thi nói DELF B2 : tự trình bày (bảo vệ quan điểm đã đưa ra) và bài tập phản xạ giao tiếp (phần tranh luận). Ngoài ra, bài viết còn giải thích chi tiết cho các bạn phần đánh giá về từ vựng, ngữ pháp và phát âm cho toàn bộ phần thi nói DELF B2 :

- thi nói DELF B2

Thi nói DALF C1

Link dưới đây là một bài viết giới thiệu và giải thích cho các bạn tiến trình thi nói DALF C1. Các bạn sẽ tìm thấy những thông tin quý giá cho hai phần thi nói DALF C1: tự trình bày (bài thuyết trình) và bài tập phản xạ giao tiếp (phần phỏng vấn). Hơn nữa, bài viết còn giải thích chi tiết cho các bạn phần đánh giá về từ vựng, ngữ pháp và phát âm cho toàn bộ phần thi của thi nói DALF C1. Ngoài ra, bài viết có chứa một video đưa ra ví dụ vô cùng bổ ích về phần thi nói DALF C1:

 - thi nói DALF C1

​Nếu các bạn muốn chuẩn bị thật kỹ càng cho thi nói Dalf C1, tôi xin giới thiệu các bạn cuốn sách của tôi "Réussir la production orale du DALF C1". Đây là một cuốn sách hoàn hảo để chuẩn bị và thành công với môn thi nói Dalf C1. Để biết thêm thông tin về cuốn sách này, hãy ấn vào link phía dưới:

- chuẩn bị và thành công với thi nói Dalf C1

Thi nghe và nói DALF C2

Link dưới đây là một bài viết giới thiệu và giải thích cho các bạn tiến trình thi nói DALF C2. Các bạn sẽ tìm thấy những thông tin quý giá cho hai phần thi nói DALF C2: tự trình bày (giới thiệu về một tài liệu) và tự trình bày đưa ra quan điểm đã lập luận. Hơn nữa, bài viết còn giải thích chi tiết cho các bạn phần đánh giá về từ vựng, ngữ pháp và phát âm cho toàn bộ phần thi nghe và nói DALF C2. Ngoài ra, bài viết có chứa một video đưa ra ví dụ vô cùng bổ ích về phần thi nói DALF C2:

- thi nghe và nói DALF C2