DILF : Bằng tiếng Pháp dành cho người mới  bắt đầu học tiếng Pháp

​​Giới thiệu về bằng DILF

Logo DILF
Bằng DILF (Bằng tiếng Pháp dành cho người mới  bắt đầu học) là một văn bằng tiếng Pháp. Bằng DILF là văn bằng chính thức được bộ Giáo dục Pháp cấp. Bằng DILF đánh giá khả năng tiếng Pháp của người mới bắt đầu học. Bằng DILF tương đương với cấp độ A1.1 của CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ). Bằng DILF là bước đầu chuẩn bị cho bằng DELFDALF.

Bằng DILF dành cho những người mới bắt đầu học tiếng Pháp và những người mới đến Pháp. Bằng DILF nằm trong chính sách nhập cư của Pháp, trong đó khả năng sử dụng thành thạo ngôn ngữ chiếm một vị trí quan trọng. Như vậy, bằng DILF sẽ cho cho phép những người mới đến Pháp, hoặc những người đang cần học tiếng Pháp có thể trở nên năng động, tự tin. Đây là điều không thể thiếu được nếu muốn hòa nhập tại Pháp.Bằng DILF chỉ tồn tại duy nhất trên lãnh thổ nước Pháp. Tại các quốc gia khác, người học nên thi bằng DELF.

Các bài thi của DILF được xây dựng dựa trên cấp độ A1.1 của CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).

Cấu trúc bài thi DILF

​​Nội dung các phần thi của DILF
Thời gian
Điểm tính trên
Nghe hiểu
 • hiểu một bài quảng cáo
 • hiểu một chỉ dẫn đơn giản
 • hiểu những hướng dẫn đơn giản
 • hiểu các số liệu, biết cách xem giờ


25 phút


/ 35
Đọc hiểu
 • nhận dạng một thông báo
 • hiểu những chỉ dần đơn giản
 • hiểu những thông tin cơ bản
 • hiểu các số liệu
 • nhận biết bản chất và chức năng của các văn bản viết đơn giản​​25 phút​​/ 15
Thi nói
 • Phỏng vấn với giám khảo
  
 • Bài tập tình huống:
- hỏi và báo giá    
- giới thiệu người và địa điểm    
- trình bày một nhu cầu hoặc xin gặp ai đó
- miêu tả các vấn đề về sức khỏe
10 phút
​/ 35
Viết
 • Viết lại một địa chỉ emai hoặc một số điện thoại
 • Viết lại số, giá tiền, một ngày cụ thể
 • Điền vào phiếu
 • Để lại một tin nhắn đơn giản


15 phút


​​/ 15
Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói): 1 tiếng 20 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DILF: 50/100
​Không có phần thi nào dưới 5

​​Các đề thi mẫu DILF

​Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DILF, các bạn có thể tham khảo và tải các đề thi mẫu của DILF.

​​​