Cấp độ B1+ theo Khung tham chiếu châu Âu về chuẩn ngôn ngữ-CECR

Cấp độ B1+ theo Khung tham chiếu chung Châu Âu về chuẩn ngôn ngữ CECR tương đương với mức độ ngôn ngữ cao hơn ngưỡng B1. Đối với cấp độ này, cũng có hai đặc điểm đã được nêu như ở cấp độ trước, tuy nhiên có thêm một số yêu cầu về lượng thông tin được trao đổi, ví dụ: nắm được các yêu cầu, chỉ dẫn hoặc giải thích một tình huống khó khăn, cung cấp thông tin cụ thể được yêu cầu trong một cuộc hội thoại hoặc khi đi tư vấn (ví dụ: miêu tả các triệu chứng cho bác sĩ) nhưng mức độ chính xác vẫn còn hạn chế; giải thích tại sao xảy ra vấn đề; đưa ra quan điểm về một thông tin; một bài báo, một bài trình bầy, một cuộc tranh luận, một cuộc gặp, một tài liệu và trả lời các câu hỏi yêu cầu thông tin bổ sung cụ thể-tóm tắt chúng; theo dõi một cuộc gặp đã được chuẩn bị bằng cách kiểm tra và khẳng định lại thông tin dẫu rằng đôi khi phải yêu cầu người đối thoại nhắc lại trong trường hợp câu trả lời quá dài hoặc phát âm nhanh; miêu tả cách thức tiến hành làm một điều gì đó và đưa ra các hướng dẫn cụ thể; trao đổi lượng lớn thông tin một cách tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc hàng ngày hoặc không, trong khả năng của mình.Trong các ví dụ miêu tả, người ta phân biệt các “cấp độ tiêu chuẩn” (ví dụ, B1 hoặc B1.1) và các “cấp độ cao cấp” (ví dụ, B1+ hoặc B1.2). Các cấp độ này sẽ được sặp xếp theo chiều ngang như trong phần trích dẫn đánh giá “ tự luận: lập luận (ví dụ, trong một cuộc tranh luận)”.


​B1
Có thể phát triển tương đối đầy đủ  lập luận để nó trở nên dễ hiểu mà không gặp khó khăn và không mất nhiều thời gian.
​​Có thể đưa ra một cách ngắn gọn các lý do và những lời giải thích liên quan đến quan điểm, dự định và hành động.
​​Cấp độ B1.1 và B1.2 (B1+): Tự luận : lập luận (ví dụ, trong một cuộc tranh luận)
Để hiểu hơn phần miêu tả cấp độ B1+, mời các bạn vào trang dành riêng cho cấp độ B1 của CECR.

​​