DELF Pro A1

​Giới thiệu về bằng DELF Pro A1

DELF Pro A1
Không thể thi bằng DELF Pro A1 nữa. Thật vậy, France Éducation international tế đã chấm dứt phiên bản DELF A1 này. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên thi DELF A1 Tout Public. Đối với tất cả các mục đích thực tế và mục đích lưu trữ, chúng tôi lưu giữ các bài viết của mình trên DELF Pro.

Bằng DELF Pro A1 là cấp độ đầu tiên trong DELF Pro. Được xây dựng trên bối cảnh công việc tại môi trường Pháp ngữ, bằng DELF Pro A1 sẽ đánh giá liệu bạn có khả năng:

- hòa nhập vào một môi trường công việc mới khi đến làm việc tại công ty mới,

- thực hiện các thủ tục hành chính và các nhiệm vụ đầu tiên khi mới vào làm việc.

​Các bài thi lấy bằng DELF Pro A1 được xây dựng dựa theo trình độ A1 được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).

​​Cấu trúc bài thi DELF Pro A1

​​Nội dung các phần thi  DELF Pro A1
​​Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về ba hoặc bốn đoạn ghi âm rắt ngắn, có liên quan tới các tình huống trong công việc (hai lần nghe)

Thời lượng tối đa của các bài nghe: 3 phút


Khoảng 20 phút

​/ 25
Đọc hiểu
​Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về bốn hoặc năm văn bản có liên quan tới các tình huống thường gặp trong đời sống

​30 phút 

​​​/ 25
Viết
Bài thi gồm hai phần:
- điền phiếu
- viết những thông điệp đơn giản để giải thích, miêu tả


30 phút  


​​​/ 25
Thi nói
Bài thi gồm ba phần:
- giới thiệu bản thân (khoảng 1 phút)
- trao đổi thông tin (khoảng 2 phút)
- hội thoại với giám khảo (khoảng 2 phút)

​Mỗi phần thi sẽ có nội dung liên quan tới môi trường làm việc.


5 tới 7 phút
​chuẩn bị 10 phút​/ 2​5
Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói): 1 tiếng 20 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DELF Pro A1: 50/100
​Không có phần thi nào dưới 5

​​Để có thêm thông tin về kỳ thi DELF Pro A1

​​Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DELF Pro A1, các bạn có thể tham khảo và tải đề thi mẫu của DELF Pro A1.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF A1.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF A1.

​​​