Bằng DELF Pro : DELF dành cho công việc

Các kì thi và bằng DELF Pro A1, A2, B1 và B2

DELF Pro
Không thể thi bằng DELF Pro nữa. Thật vậy, France Éducation international tế đã chấm dứt phiên bản DELF này. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên thi DELF Tout Public. Đối với tất cả các mục đích thực tế và mục đích lưu trữ, chúng tôi lưu giữ các bài viết của mình trên DELF Pro.

Bằng DELF Pro hay còn gọi là Bằng DELF dành cho công việc, như tên gọi của nó, hướng tới những người muốn đi làm tại môi trường Pháp ngữ. DELF Pro cũng rất phù hợp với những người đã từng làm việc trong môi trường Pháp ngữ và muốn đánh giá lại khả năng ngôn ngữ của mình để có thể phát triển sự nghiệp, thăng tiến trong công việc hoặc để đi làm tại công ty khác.

Bằng DELF Pro, cũng như tất cả các bằng DELF khác, được Bộ giáo dục Pháp cấp. Cấu trúc bài thi DELF Pro được xây dựng dựa theo các bài thi của DELF Tous Publics nhưng tất nhiên, các vấn đề trong bài thi DELF Pro sẽ nằm trong thế giới việc làm. Vì vậy, bằng DELF Pro đánh giá khả năng sử dụng tiếng Pháp trong môi trường công sở. Bằng DELF Pro bao gồm 4 cấp độ: A1, A2, B1 và B2. Cấp độ A1 là thấp nhất và B2 là cao nhất.​

DELF Pro bao gồm 4 cấp độ độc lập

Để tìm hiểu thêm về DELF Pro và đặc biệt để có các mẫu đề thi thử tùy theo trình độ bạn mong muốn, vui lòng tham khảo các đường dẫn dưới đây:

DELF Pro A1

DELF Pro A2

DELF Pro B1

DELF Pro B2

​​​