Bằng DELF Pro B1

​​​Giới thiệu về bằng DELF Pro B1

DELF Pro B1
Không thể thi bằng DELF Pro B1 nữa. Thật vậy, France Éducation international tế đã chấm dứt phiên bản DELF B1 này. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên thi DELF B1 Tout Public. Đối với tất cả các mục đích thực tế và mục đích lưu trữ, chúng tôi lưu giữ các bài viết của mình trên DELF Pro.

Bằng DELF Pro B1 là cấp độ thứ ba của DELF Pro. Bằng DELF Pro B1 đánh giá khả năng sử dụng tiếng Pháp trong công việc của người học.

Do đó, bằng DELF Pro B1 sẽ đánh giá liệu bạn có khả năng:

- tham gia thực hiện các nhiệm vụ được giao

- hoàn thành các công việc được giao nhờ vào các văn bản có liên quan và làm việc nhóm.

Các bài thi lấy bằng DELF Pro B1 được xây dựng dựa theo trình độ B1 được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).

Cấu trúc bài thi DELF Pro B1

​​Nội dung các phần thi DELF Pro B1
​​Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về ba đoạn ghi âm có nội dung liên quan tới môi trường công sở (ba lần nghe)

Thời gian thi tối đa: 6 phút


​​Khoảng 25 phút


​/ 25
Đọc hiểu    
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về hai văn bản có nội dung liên quan tới môi trường công sở:
- tìm các thông tin theo yêu cầu
- phân tích nội dung một văn bản có nội dung liên quan tới môi trường công sở


​​​35 phút


​/ 25
Viết
​Bày tỏ suy nghĩ cá nhân về một chủ đề có nội dung liên quan tới môi trường công sở ( dưới dạng tin nhắn, ghi chú, báo cáo…).

​​​45 phút

​/ 25
Thi nói
Bài thi gồm 3 phần:
- tự giới thiệu bản thân (2 tới 3 phút)
- bài tập tình huống với giám khảo (3 tới 4 phút)
- bày tỏ suy nghĩ cá nhân xoay quanh một văn bản cho trước (5 tới 7 phút)

​​Tối đa 15 phút
chuẩn bị 10 phút (dành riêng cho phần thi  số 3)


​/ 25
Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói) : 1 tiếng 45 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DELF Pro B1: 50/100
Không có phần thi nào dưới 5

​​Để có thêm thông tin về kỳ thi DELF Pro B1

Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DELF Pro B1, các bạn có thể tham khảo và tải các đề thi mẫu của DELF Pro B1.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF B1.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF B1.

​​​