Đề thi mẫu của bằng DELF Pro B1

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF Pro B1

Exemple de sujet DELF Pro B1
Dưới đây, chúng tôi giới thiệu tới các bạn đề thi đầy đủ của bằng DELF Pro B1. Đề thi các phần thi chúng (nghe hiểu, đọc hiểu, viết) nằm trong tập của thí sinh. Tập đề bài của thí sinh trong bằng DELF Pro B1 cũng bao gồm cả các quy định cho phần thi riêng (Thi nói). Các đề thi của phần thi Nói sẽ nằm trong tập của giám khảo. Các bài nghe sẽ là các bài tập cho phần thi nghe hiểu. Cuối cùng, bạn sẽ tìm thấy phần đáp án cho các bài tập nghe hiểu và đọc hiểu trong phần của Giám Khảo.​​


Tải về đề thi mẫu của bằng DELF Pro B1

- Đề thi mẫu bằng DELF Pro B1 – phần của thí sinh: đề thi các phần thi chung (nghe hiểu, đọc hiểu và viết + các quy định của phần thi cá nhân Nói)

- Đề thi mẫu bằng DELF Pro B1 – phần của giám khảo: các đề thi của phần thi cá nhân (Thi nói)

- Đề thi mẫu bằng DELF Pro B1 – bài nghe: các quy định, thời gian nghỉ và các bài nghe của phần thi nghe hiểu

​- Đề thi mẫu bằng DELF Pro B1 – đáp án: đáp án và barem điểm của phần thi nghe hiểu và ​đọc hiểu

Bổ sung thêm, các bạn cũng sẽ thấy ở bên dưới thang điểm đánh giá kỹ năng viết và kỹ năng nói của DELF Pro B1. Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ các thang điểm này vì đây là các tiêu chí cơ bản mà bạn sẽ được đánh giá và cho điểm. Như vậy, nếu các bạn nắm vững các tiêu chí đánh giá này và các bạn đáp ứng đủ các tiêu chí đó, các bạn sẽ nhận được số điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF Pro B1

Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF Pro B1

Các đề thi mẫu DELF Pro B1 tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DELF Pro B1 duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.

​​​