DELF Pro A2

​​Giới thiệu về bằng DELF Pro A2

Không thể thi bằng DELF Pro A2 nữa. Thật vậy, France Éducation international tế đã chấm dứt phiên bản DELF A2 này. Thay vào đó, chúng tôi khuyên bạn nên thi DELF A2 Tout Public. Đối với tất cả các mục đích thực tế và mục đích lưu trữ, chúng tôi lưu giữ các bài viết của mình trên DELF Pro.

​Bằng DELF Pro A2 là cấp độ thứ hai trong DELF Pro. Bằng DELF Pro A2 đánh giá khả năng sử dụng tiếng Pháp trong công việc của người mới bắt đầu học.

Bạn làm việc trong một doanh nghiệp Pháp ngữ, bạn phải thực hiện rất nhiều các công việc khác nhau? Bằng DELF Pro A2 đánh giá liệu bạn có khả năng hợp tác với các bộ phận và các nhân viên khác để thực hiện các công việc khác nhau hay không.
​Các bài thi lấy bằng DELF Pro A2 được xây dựng dựa theo trình độ A2 được quy định theo CECR (Khung tham chiếu chung châu Âu về chuẩn ngôn ngữ).

​​Cấu trúc bài thi DELF Pro A2

​​Nội dung các phần thi DELF Pro A2
​​Thời gian
​​Điểm tính trên
Nghe hiểu
Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về ba hoặc bốn đoạn ghi âm ngắn, có liên quan tới các tình huống trong công việc (hai lần nghe)

Thời lượng tối đa của các bài nghe: 5 phút


​Khoảng 25 phút


​​​/ 25
Đọc hiểu
​Trả lời các câu hỏi trong phiếu câu hỏi về ba hoặc bốn văn bản có liên quan tới các tình huống trong công việc.

​30 phút

​​​/ 25
Viết
Viết hai văn bản ngắn ( thư hoặc tin nhắn):
- trình bày về một sự kiện hoặc về các kinh nghiệm trong công việc
- viết để gợi ý, yêu cầu, cung cấp thông tin...


​45 phút


​​​/ 25
Thi nói
Bài thi gồm ba phần:
- giới thiệu bản thân (khoảng 1 phút 30 giây)
- trao đổi thông tin (khoảng 2 phút)
- hội thoại với giám khảo (khoảng từ 3 đến 4 phút)

​Nội dung mỗi phần thi sẽ có liên quan tới môi trường công sở.


6 tới 8 phút
​chuẩn bị 10 phút​​​/ 25
​Tổng thời gian thi (chưa tính phần thi nói) : 1 tiếng 40 phút
Kết quả tính theo thang điểm 100
Mốc điểm đạt văn bằng DELF Pro A2: 50/100
​Không có phần thi nào dưới 5

​​Các đề thi mẫu DELF Pro A2

​​Để có sự chuẩn bị kĩ càng cho kì thi DELF Pro A2, các bạn có thể tham khảo và tải các đề thi mẫu của DELF Pro A2.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết của chúng tôi về bài thi viết DELF A2.

Các bạn cũng có thể tham khảo các bài viết và các đoạn phim của chúng tôi về bài thi nói DELF A2.

​​​