Đề thi mẫu của bằng DELF B2 Junior

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DELF B2 Junior

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu với các bạn hai đề thi mẫu đầy đủ của bằng DELF B2 Junior. Đề thi thứ nhất đã có từ lâu. Như bạn có thể thấy, phần thi Nghe trong đề thi cũ này sẽ bắt đầu với một đoạn ghi âm ngắn (bạn sẽ chỉ có một lần nghe). Nhưng giờ đây, như những gì bạn có thể thấy trong đề thi ví dụ thứ hai, bài thi Nghe của DELF B2 Junior sẽ bắt đầu với một đoạn ghi âm dài (bạn sẽ có hai lần nghe). Điều này giúp thí sinh dần dần quen với nhịp độ của bài thi. Còn trước đây, phần mở đầu của bài thi bị đánh giá là khá bất ngờ đối với thí sinh. Nếu không chú ý ngay từ đầu, thí sinh sẽ không làm tốt bài nghe đầu tiên. Điều này sẽ khiến thí sinh cảm thấy không ổn định. Từ đó, thí sinh sẽ dễ bị mất tự tin và làm các phần còn lại của bài thi kém hơn. Chính vì vậy, việc tái sắp xếp các bài tập trong phần thi Nghe của DELF B2 Junior sẽ giúp thí sinh làm bài thi tốt hơn.​

Đề thi mẫu số 1 của bằng DELF B2 Junior

Văn bản định dạng PDF dưới đây là đề thi mẫu của bằng DELF B2 Junior. Đề thi bao gồm:

  • các phần thi tập trung: nghe hiểu, đọc hiểu và viết (trang 1 đến 9)
  • các quy định dành cho thí sinh trong bài thi nói (trang 10)
  • phần đáp án và thang điểm cho phần thi nghe hiểu và đọc hiểu (trang 11 đến 13)
  • barem điểm cho phần thi viết (trang 14)
  • các quy định dành cho giám khảo và các văn bản sử dụng trong phần thi nói (trang 15)
  • barem điểm cho phần thi nói (trang 16)
  • ​kịch bản phần thi nghe hiểu (trang 17 và 18)

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF B2 Junior

Dưới đây, bạn sẽ thấy 2 bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF B2 Junior - bài nghe 1 - nghe hiểu

Đề thi mẫu số 1 bằng DELF B2 Junior - bài nghe 2 - nghe hiểu

Lưu ý: Như chúng tôi đã lưu ý ở đầu bài viết, kể từ nay, bài tập đầu tiên trong phần nghe hiểu của DELF B2 sẽ là bài nghe dài với hai lần nghe.

Đề thi mẫu số 2 của bằng DELF B2 Junior

Mẫu đề thi số hai B2 Junior mới hơn so với đề thi đã được giới thiệu ở bên trên. Mặc dù mỗi đề thi là duy nhất, nhưng nó cũng cho bạn một hình dung rõ về loại hình bài thi mà bạn sẽ trải qua trong kỳ thi. Bên dưới, bạn có thể tham khảo và tải về tất cả các tài liệu liên quan đến bài thi mẫu này:

- Đề thi mẫu số 2 bằng DELF B2 Junior - tài liệu dành cho thí sinh: Các bài thi tập thể (bài thi nghe hiểu, bài thi đọc hiểu và bài thi viết luận)

- Đề thi mẫu số 2 bằng DELF B2 Junior - tài liệu dành cho giám khảo: Đáp án và barem điểm các bài thi tập thể (bài thi nghe hiểu, bài thi đọc hiểu và bài thi viết luận)

- Đề thi mẫu số 2 bằng B2 Junior - tài liệu dành cho giám thị: kịch bản bài thi nghe hiểu

- Đề thi mẫu số 2 bằng B2 Junior - tài liệu dành cho thí sinh: chỉ dẫn cho phần thi cá nhân (bài thi nói)

- Đề thi mẫu số 2 bằng B2 Junior - tài liệu dành cho giám khảo: các đề thi của phần thi cá nhân (bài thi nói)

Các bạn sẽ thấy bên dưới là 2 tài liệu nghe của phẩn thi nghe hiểu:

Đề thi mẫu số 2 bằng DELF B2 Junior - bài nghe 1

Đề thi mẫu số 2 bằng DELF B2 Junior - bài nghe 2

Bổ sung thêm, bạn có thể thấy bên dưới là thang điểm đánh giá kỹ năng viết và nói của DELF B2 Junior. Chúng tôi khuyên bạn nghiên cứu các thang điểm này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên đó. Như vậy, nếu bạn nắm rõ các tiêu chí đánh giá và bạn đáp ứng đủ các tiêu chí này, bạn sẽ nhận được điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá kỹ năng viết DELF B2 Junior

​​Thang điểm đánh giá kỹ năng nói DELF B2 Junior

Các đề thi mẫu DELF B2 Junior tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DELF B2 Junior duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Những ai phổ biến các đề thi bảo mật có thể chịu hình phạt dân sự và hình sự.

​​​​