Các đề thi mẫu của bằng DALF C2

Đề cương các đề thi mẫu của bằng DALF C2

Exemples de sujets DALF C2

Dưới đây, chúng tôi giới thiệu với các bạn 4 đề thi mẫu của bằng DALF C2. Ba đề thi đầu về lĩnh vực văn học và khoa học nhân văn (LSH). Đề thứ tư thuộc lĩnh vực khoa học (SCI). Trước năm 2020, khi đăng ký thi DALF C2, bạn phải chọn một trong hai lĩnh vực này. Kể từ năm 2020, không còn khu vực đặc biệt cho kỳ thi DALF C2.


Đề thi mẫu số 1 của bằng DALF C2

Văn bản định dạng PDF dưới đây là mẫu đề thi mẫu số 1 của bằng DALF C2 trong lĩnh vực văn học và khoa học nhân văn. Đề thi bao gồm:

  • các quy định và đề thi phần thi nghe hiểu và thi nói (trang 2)
  • các quy định và đề thi phần thi đọc hiểu và viết (trang 3 đến trang 12)

Đề thi mẫu số 1 của bằng DALF C2

Dưới đây, bạn sẽ thấy bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu và thi nói, cũng như phần kịch bản của bài nghe này:

Đề thi mẫu 1 bằng DALF C2 - bài nghe hiểu​

​Đề thi mẫu 1 bằng DALF C2 - kịch bản bài nghe hiểu

Đề thi mẫu số 2 của bằng DALF C2

Văn bản định dạng PDF dưới đây là mẫu đề thi mẫu số 2 của bằng DALF C2 trong lĩnh vực văn học và khoa học nhân văn. Đề thi bao gồm:

  • các quy định và đề thi phần thi nghe hiểu và thi nói (trang 2)
  • các quy định và đề thi phần thi đọc hiểu và viết (trang 3 đến trang 13)

Đề thi mẫu số 2 của bằng DALF C2

Dưới đây, bạn sẽ thấy bài nghe được sử dụng trong phần thi nghe hiểu và thi nói, cũng như phần kịch bản của bài nghe này:

Đề thi mẫu 2 bằng DALF C2 - bài nghe hiểu​

Đề thi mẫu 2 bằng DALF C2 - kịch bản bài nghe hiểu

Đề thi mẫu số 3 của bằng DALF C2

Ở bên dưới, bạn sẽ thấy các tài liệu ví dụ đề thi C2 trong lĩnh vực văn học và khoa học xã hội:

- Đề thi mẫu số 3 DALF C2 - tài liệu dành cho thí sinh kỹ năng CE và PE: đề thi tập thể (kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết luận)

- Đề thi mẫu số 3 DALF C2 - tài liệu dành cho thí sinh kỹ năng CO và PO: đề thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng diễn đạt nói)

- Đề thi mẫu số 3 DALF C2 – tài liệu nghe: đề thi cá nhân, phần ghi âm các tài liệu nghe (phần thi nghe hiểu và kỹ năng diễn đạt nói)

- Đề thi mẫu số 3 DALF C2 - tài liệu dành cho giám khảo: chỉ dẫn và gợi ý cho giám khảo trong phần thi cá nhân (kỹ năng nghe hiểu và diễn đạt nói)

- Đề thi mẫu số 3 DALF C2 – tài liệu dành cho cán bộ coi thi: Phần ghi âm các tài liệu nghe (phần thi nghe hiểu và kỹ năng diễn đạt nói)

Đề thi mẫu số 4 của bằng DALF C2

Ở bên dưới, bạn sẽ thấy các tài liệu ví dụ đề thi C2 trong lĩnh vực khoa học:

- Đề thi mẫu số 4 DALF C2 - tài liệu dành cho thí sinh kỹ năng CE và PE: đề thi tập thể (kỹ năng đọc hiểu và kỹ năng viết luận)

- Đề thi mẫu số 4 DALF C2 - tài liệu dành cho thí sinh kỹ năng CO và PO: đề thi tập thể (kỹ năng nghe hiểu và kỹ năng diễn đạt nói)

- Đề thi mẫu số 4 DALF C2 – tài liệu nghe: đề thi cá nhân, phần ghi âm các tài liệu nghe (phần thi nghe hiểu và kỹ năng diễn đạt nói)

- Đề thi mẫu số 4 DALF C2 - tài liệu dành cho giám khảo: chỉ dẫn và gợi ý cho giám khảo trong phần thi cá nhân (kỹ năng nghe hiểu và diễn đạt nói)

- ​Đề thi mẫu số 4 DALF C2 – tài liệu dành cho cán bộ coi thi: Phần ghi âm các tài liệu nghe (phần thi nghe hiểu và kỹ năng diễn đạt nói)

Ngoài ra, bạn sẽ thấy bên dưới có thang điểm đánh giá kỹ năng viết và kỹ năng diễn đạt nói của bài thi DALF C2. Chúng tôi khuyên bạn nên nghiên cứu kỹ các thang điểm đánh giá này vì bạn sẽ được đánh giá và cho điểm dựa trên thang điểm đó. Như vậy, nếu bạn làm chủ các tiêu chí đánh giá và bạn có thể đáp ứng đúng các tiêu chí đó thì bạn sẽ nhận được điểm tối đa.

Thang điểm đánh giá của bài thi viết C2

Thang điểm đánh giá của bài thi nói C2

Để chuẩn bị tốt cho phần thi nói DALF C2, mời các bạn theo dõi các bài và video của chúng tôi về phần thi nói của DALF C2.​

Bạn cũng có thể tham khảo các đề xuất về sách của chúng tôi để chuẩn bị cho DALF C2.

Các đề thi mẫu DALF C2 tải về bên trên là tài sản của CIEP (Trung tâm Nghiên cứu Sư phạm Quốc tế). Đây là những tài liệu DALF C2 duy nhất được cung cấp cho công chúng và được phép phổ biến. Tất cả các đề thi khác được bảo mật tuyệt đối trước, trong và sau các kỳ thi. Bạn sẽ phải chịu hình phạt dân sự và hình sự nếu để lộ các đề thi mật.

​​​